à w znaczeniu po

à w znaczeniu po

21.05.2021
21.05.2021

Skrót à w znaczeniu „po”

Według Słownika wyrazów Obcych (PWN, 1996), to skrót używany w rachunkowości, np. 10 sztuk à 5 zł. Czy w innych rodzajach tekstów można go używać? Np. w opisie bibliograficznym: Atlas kosmosu, Warszawa: Hachette Polska, 2021-2023, 60 wol. (à 95 [1] s.). O tym skrócie nic nie ma w Edycji tekstów A. Wolańskiego, ISJP PWN, WSJP PWN. Marek Piersa.

W opisach bibliograficznych stosuje się tradycyjnie określenia i skróty łacińsko- lub polskojęzyczne (np. op. cit. albo dz. cyt.; i in. albo et al.). Zapożyczone z francuskiego à występuje w polszczyźnie wyłącznie przy określaniu ceny albo miary, lecz w użyciach niezwiązanych z bibliografią (np. 10 sztuk à 5 zł).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego