abuzywny

abuzywny
5.09.2007
5.09.2007
Dzień dobry!
Proszę o odpowiedź na pytanie, czy prawidłowe jest posługiwanie się w języku prawniczym terminem abuzywna dla określenia (identyfikacji) klauzuli niedozwolonej. Określenie abuzywny stosowane jest zamiennie z terminem niedozwolona lub nieuczciwa w literaturze prawniczej i orzecznictwie sądowym.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
R. Stec
Słowo abuzywny ma charakter środowiskowy. Ponieważ można je znaleźć w źródłach pisanych, więc nie jest chyba częścią profesjonalnego slangu prawników, lecz elementem używanej przez nich terminologii. O tym, czy jest stosowane zasadnie, powinien się wypowiedzieć prawnik. W księgarniach widziałem niedawno kilka książek dotyczących języka prawniczego, być może w nich znajdzie się odpowiedź na Pani (Pana?) pytanie albo przynajmniej informacja, do kogo zwracać się z podobnymi wątpliwościami (do redakcji czasopism? prawniczych organów kolegialnych?). W naszej poradni możemy jedynie powiedzieć, że słowo abuzywny ma źródło łacińskie, jest spokrewnione z angielskim przymiotnikiem abusive o znaczeniu 'stanowiący nadużycie' i może stanowi efekt jego zapożyczenia do polszczyzny. Jego znaczenie etymologiczne odpowiada znaczeniu, w jakim jest używane w polszczyźnie, a jego pisownia odpowiada zasadom adaptacji obych wyrazów w języku polskim, por. zwłaszcza znany językoznawcom termin uzus 'zwyczaj językowy', należący do tej samej rodziny językowej.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego