ad

 
ad
19.02.2003
Jak prawidłowo interpunkcyjnie stosujemy obce słowo ad (dotyczy)? Czy stawiamy po ad kropkę, dwukropek, czy inny znak (np. Ad. 1)? Czy po ad piszemy od nowej linijki, akapitu?
DZIĘKUJĘ
To ad pochodzi od łacińskiego przyimka o znaczeniu 'do'. Dlatego nie umieszczamy po nim kropki.
Za pomocą ad zwykle wprowadzamy odnośniki do punktów jakiegoś planu. Dlatego uzasadnione jest pisanie tego słowa wielką literą od nowego wiersza.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego