aktualnie, czasokres

 
aktualnie, czasokres
16.10.2001
Szanowny Panie,
Czy poprawne jest użycie aktualnie w znaczeniu 'teraz', 'obecnie'?
Czy jest możliwe w jakimś kontekście (np. teksty specjalistyczne) użycie słowa czasokres? Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Z poważaniem,
Nika Iniewicz
Słowo aktualnie w znaczeniu 'obecnie' długo miało złą prasę, ale ostatnio jest już notowane w słownikach. Mimo to, używając go w tym znaczeniu, trzeba się liczyć z dezaprobatą słuchaczy.
Jeśli chodzi o czasokres, to jesteśmy mu zdecydowanie przeciwni. Można powiedzieć czas lub okres, a jeśli to nie wystarcza - lepszy jest nawet, choć trochę pleonastyczny, okres czasu. Słowo czasokres można by uznać za poprawnie zbudowane, gdyby cząstka -o- miała w nim funkcję łączącą, a całość znaczyła 'kres (czyli koniec) czasu'. Jednak pojęcie końca czasu nie było nam dotąd tak potrzebne, abyśmy musieli wyrażać je jednym słowem.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego