aleja Powstańców Wlkp.

aleja Powstańców Wlkp.

26.05.2022
26.05.2022

W moim mieście znajduje się aleja Powstańców Wielkopolskich. Na większości tablic z nazwami tej alei jest ona jednak pisana „Aleja Powstańców Wlkp.”. Czy taki skrót słowa „Wielkopolskich” jest poprawny czy w tym przypadku nie powinno się go stosować? Będąc przy nazwach ulic trafiłem raz na tablice z nazwą alei pisaną „Ulica Aleja Powstańców...” Z mojej wiedzy wynika, że ulica to ulica a aleja to aleja, czy tak faktycznie jest, czy taki zapis jest poprawny?

Skróty graficzne są zasadniczo stosowane na wszelkiego typu tablicach informacyjnych zawierających toponimy i mikrotoponimy. Skrót wlkp. jest utrwalonym i polecanym przez słowniki skrótem przymiotnika wielkopolski. Występuje oficjalnie w wielowyrazowych nazwach miejscowości, por. np. Strzemieszyce Wlkp., Ostrów Wlkp. W tego typu wypadkach zwyczajowo skraca część przymiotnikową nazwy. Z podobnym zjawiskiem mamy do czynienia w nazwie aleja Powstańców Wlkp.

Zapisy typu: Ulica Aleja Powstańców Wlkp. na tablicach informacyjnych nie są rzecz jasna uprawnione. Określenie aleja jest równorzędne wobec innych tego rodzaju nazw jak: ulica, bulwar, skwer, plac, rynek itd. Należy ponadto podkreślić, iż wymienione określenia – jeśli stoją na początku wielowyrazowego mikrotoponimu – stanowią tylko nazwy gatunkowe, które należy zapisywać małą literą, także na tablicach informacyjnych.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego