ambalaż – embalaż

ambalaż – embalaż
8.04.2014
8.04.2014
W towarzyskiej dyskusji wyłoniła się wątpliwość, czy przedstawianie artystycznie opakowywanych obiektów to ambalaż, jak utrzymuje Słownik języka polskiego PWN, czy embalaż, jak informuje Encyklopedia PWN. Każde z tych źródeł podaje tylko jedno z tych dwóch słów. Jak należy rozumieć tę rozbieżność?
Niektóre wyrazy obce zapisujemy według ich oryginalnej pisowni (bez zmian lub z jakimiś zmianami), inne zapisujemy w przybliżeniu zgodnie z ich oryginalną wymową, jeszcze inne w sposób mieszany, częściowo według pisowni, częściowo według wymowy. Ambalaż to przykład adaptacji fonetycznej, opartej na francuskiej wymowie, embalaż zaś – z francuskiego emballage – ilustruje adaptację mieszaną, w pierwszej części graficzną, w drugiej fonetyczną. Wielki słownik ortograficzny PWN podaje tylko formę ambalaż i w sytuacji, gdy chodzi o słowo niezbyt rozpowszechnione, a więc gdy powszechny zwyczaj nie jest dostatecznie silnym kryterium, nie ma powodu kontestować zapisu słownika.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego