ambalaż – embalaż

 
ambalaż – embalaż
8.04.2014
W towarzyskiej dyskusji wyłoniła się wątpliwość, czy przedstawianie artystycznie opakowywanych obiektów to ambalaż, jak utrzymuje Słownik języka polskiego PWN, czy embalaż, jak informuje Encyklopedia PWN. Każde z tych źródeł podaje tylko jedno z tych dwóch słów. Jak należy rozumieć tę rozbieżność?
Niektóre wyrazy obce zapisujemy według ich oryginalnej pisowni (bez zmian lub z jakimiś zmianami), inne zapisujemy w przybliżeniu zgodnie z ich oryginalną wymową, jeszcze inne w sposób mieszany, częściowo według pisowni, częściowo według wymowy. Ambalaż to przykład adaptacji fonetycznej, opartej na francuskiej wymowie, embalaż zaś – z francuskiego emballage – ilustruje adaptację mieszaną, w pierwszej części graficzną, w drugiej fonetyczną. Wielki słownik ortograficzny PWN podaje tylko formę ambalaż i w sytuacji, gdy chodzi o słowo niezbyt rozpowszechnione, a więc gdy powszechny zwyczaj nie jest dostatecznie silnym kryterium, nie ma powodu kontestować zapisu słownika.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!