angielskie tytuły szlacheckie

 
angielskie tytuły szlacheckie
28.09.2006
Angielski tytuł może być rodowy (Gordon Byron, 6. baron Byron) lub terytorialny (Henry Home, lord Kames). Czy to wpływa na odmianę (lorda Byrona, lorda Kames), czy nie (lorda Byrona, lorda Kamesa)? David Lindsay, 1st Duke of Montrose – diuka Montrose czy diuka Montrose’a?
Edward de Vere, 17th Earl of Oxford (domniemany Szekspir). Czy po polsku ma być: hrabia Oksford czy hrabia Oksfordu, z hrabią Oksford, z hrabią Oksfordu czy z hrabią Oksfordem? Czy te kwestie reguluje jakaś zasada?
Geograficzna nazwa własna po tytule powinna wystąpić w dopełniaczu, por np. książę Mazowsza, zwłaszcza że tak też należałoby przetłumaczyć angielską konstrukcję. Powinno w takim razie być hrabia Oksfordu. Pierwszy wyraz odmienia się zależnie od kontekstu, drugi zawsze wystąpi w tej samej formie, mamy tu bowiem związek rządu. Formy typu diuk Montrose należy tłumaczyć tym, że wielu nazw geograficznych nie odmieniamy, w rzeczywistości jednak kontekst wskazuje na dopełniaczową formę wyrazu.
Jeśli po tytule następuje nazwa rodowa, należałoby ją pozostawić w mianowniku, np. George Gordon Byron, 6. baron Byron, ewentualnie użyć konstrukcji z rodu baronów Byronów (choć tu bym dopuścił też wariant z rodu baronów Byron). Znajduje to analogię w rodzimych konstrukcjach typu z rodu książąt Radziwiłłów.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego