aplikować na stanowisko?

aplikować na stanowisko?
5.07.2010
5.07.2010
Czy zwrot aplikować na dane stanowisko uzyskał już akceptację normatywną? Która forma jest poprawna: ogłoszenie o pracę czy ogłoszenie o pracy? Pierwsza z nich ma w Google'u dwukrotnie większą frekwencyjność, jednak w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN odnalazłem tylko połączenie ogłoszenie o czymś.
Aplikowania na stanowisko słowniki na razie nie uwzględniają, można powiedzieć w zamian, że ktoś złożył podanie (ew. wniosek) o przyjęcie na jakieś stanowisko. Sama długość tego zamiennika wskazuje jednak, że jedno słowo wyrażające tę samą treść by się polszczyźnie przydało. Wnioskować ma podobne znaczenie, ale zupełnie niepotrzebnie jest krytykowane w słownikach poprawnej polszczyzny, które ograniczają jego użycie do 'wyciągać wniosek'. Myślę, że nie tylko wnioskować w znaczeniu 'składać wniosek' należy aprobować, ale też aplikować w znaczenu 'składać aplikację (czyli podanie, wniosek)' trzeba będzie uznać za pełnoprawny czasownik. Już teraz aplikację w podobnym znaczeniu ma Wielki słownik wyrazów obych PWN, co prawda z kwalifikatorem kwestion., który wskazuje, że słowo to bywa kwestionowane przez użytkowników języka polskiego.
W stosunku do ogłoszenia o pracę nie jestem równie wyrozumiały. Ogłoszenie łączy się z wyrażeniem o czymś, nie o coś, nawet jeśli ma charakter podania, wniosku, aplikacji (!). Jeśli pod tym względem nastąpi zmiana w polszczyźnie, to chyba nieprędko.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego