autoklawowalny

autoklawowalny
27.05.2011
27.05.2011
Czy słowo autoklawowalny może być stosowane w języku polskim (ang. autoclavable)? Określa przedmiot, który może być sterylizowany w autoklawie. Funkcjonuje powszechnie w języku laboratoryjnym, medycznym, biologicznym i pokrewnych. Podobne słowa, budzące wątpliwości: sterylizowalny i autoklawować. Koleżanka, która jest chemikiem (chemicy nie używają autoklawów), spiera się ze mną od dłuższego czasu. Oboje tłumaczymy zawodowo. Jakie warunki słowo musi spełniać, aby zostać wprowadzone do słownika?
Słowo autoklawować nie jest gorsze niż np. farbować – oba czasowniki oznaczają czynność, która ma coś wspólnego z desygnatem motywującej ją nazwy. Oba też reprezentują bardzo często stosowany w polszczyźnie mechanizm słowotwórczy. Jeśli autoklawowania nie ma w słownikach, to pewnie dlatego, że jest to słowo środowiskowe.
Od autoklawować pochodzi autoklawowalny: tu też zastosowano produktywny model słowotwórczy, por. mierzyćmierzalny, słyszećsłyszalny i in.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego