awans na kierownika

 
awans na kierownika
31.05.2004
Powołuję pana na stanowisko kierownika, mianuję kierownikiem, powierzam obowiązki kierownika – jak poprawnie zapisać awans pracownika w umowie? Zauważyłam, że praktyka jest bardzo różna, ale czy właściwa?
Dziękuję bardzo.
Z punktu widzenia poprawności językowej wszystkie trzy formy są do przyjęcia. Formułując jednak pismo urzędowe informujące pracownika o nominacji na dane stanowisko, musimy się odwołać do aktu prawnego regulującego tego typu decyzje personalne. Jeżeli odpowiednia uchwała (ustawa, rozporządzenie itp.) zawiera sformułowanie w rodzaju kierownika zakładu, na wniosek dyrektora instytutu, powołuje dziekan wydziału, wówczas w piśmie urzędowym powinniśmy użyć formy powołuję pana na stanowisko kierownika… Pozostałych (i innych) form użyjemy zgodnie z tą zasadą.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego