dwuznak

 
dwuznak
9.09.2002
Co to są dwuznaki? Czy ni i mi w wyrazie kamienie to dwuznaki?
Dwuznak to połączenie dwóch liter oznaczające jedną głoskę, np. w polszczyźnie sz lub ch. Litery ni w słowie kamienie tworzą dwuznak, gdyż odpowiadają jednej głosce [ń], natomiast litery mi nie są dwuznakiem, gdyż odpowiada dwóm głoskom [m'j].
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego