jr.

 
jr.
3.03.2003
Jak zapisać skrót wyrazu junior? Czy poprawny jest zapis: Piotr Nowak Jr?
Skrót ten piszemy z kropką – wbrew zasadzie (inaczej zatem niż np. dr lub mjr), ale zgodnie ze zwyczajem, który ukształtował się chyba pod wpływem języka angielskiego. Ciekawe, że po angielsku słowo to pisze się raz z kropką, raz bez kropki i nikt nikomu nie czyni z tego powodu wyrzutów. My natomiast oczekujemy (czy słusznie?), że w ortografii wszystko zostanie rozstrzygnięte kategorycznie – tak albo nie – abyśmy nie musieli się wahać i zastanawiać. Jesteśmy pod tym względem podobni do Niemców, którzy w swoich słownikach ortograficznych rozstrzygają wszystko do najdrobniejszego szczegółu.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego