konsola

 
konsola
28.04.2003
Konsola – jak brzmi dopełniacz liczby mnogiej? Słowniki twierdzą, że konsoli. Wydaje mi się, że bardziej czytelna jest forma konsol .
Na kilkadziesiąt wystąpień słowa konsoli w Korpusie Języka Polskiego PWN tylko jedno reprezentuje liczbę mnogą, pozostałe zaś są formami liczby pojedynczej – tej konsoli. Korpus zawiera też kilka przykładów na dopełniacz liczby mnogiej – tych konsol. Tak więc forma zgodna z Pani wyczuciem językowym dominuje w tekstach współczesnej polszczyzny. Podaje ją też (implicite, bo poprzez tabelę tworzenia form) Inny słownik języka polskiego PWN. Szkoda, że inne słowniki w tym względzie pobłądziły, podając formę rzadszą jako jedyną.
Mirosław Bańko

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego