b.n.

b.n.
30.10.2006
30.10.2006
Jak prawidłowo pisze się skrót zwrotu bez numeru (chodzi o dom bez numeru na danej ulicy)?
Nie jest to ogólnie przyjęty skrót, więc jego pisownia nie wynika ze zwyczaju językowego. Można kierować się analogią do podobnych skrótów używanych w opisie bibliograficznym: b.a. 'bez autora', b.m. 'bez miejsca (wydania)', b.n. 'bez nakładcy'. W takim razie też b.n. 'bez numeru'.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego