babkarstwo

babkarstwo
24.02.2005
Witam!
Nie chcąc wpaść w pułapkę etymologii ludowej, zapytuję o znaczenie słowa babkarstwo, które zawarte jest w Wielkim słowniku ortograficzno-fleksyjnym J. Podrackiego.
Pozdrawiam
Wyraz babkarstwo rejestruje Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego w następującym znaczeniu: „niefachowe położnictwo uprawiane przez babki – akuszerki, przede wszystkim na wsi”. Jest ono udokumentowane jednym tylko cytatem z publikacji Zdrowie Publiczne, z 1949 r., por.: „Dostarczenie (…) fachowej położnej – przynajmniej jednej na gminę – będzie dużym krokiem naprzód w kierunku likwidacji babkarstwa i podniesienia kultury opieki nad matką”.
Ze względów pozajęzykowych jest babkarstwo wyrazem przestarzałym, ale ze względu na budowę słowotwórczą należy do bardzo produktywnego typu słowotwórczego z formantem -(ar)stwo. Formant ten jest wykładnikiem nazw zawodów (także czynności, dziedzin działalności ludzkiej).
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego