bazodanowy

bazodanowy
11.06.2003
11.06.2003
Pytanie dotyczące danych przypomniało mi o pewnym wyrażeniu z związanym z danymi, którego nie mogę znieść, i mam nadzieję, że Poradnia mnie poprze. Otóż jest coś takiego jak baza danych. W ostatnich latach ktoś wpadł na pomysł, aby utworzyć od tego przymiotnik, i wymyślił … bazodanowe, czyli dotyczące baz danych. Czyż można sobie wyobrazić bardziej karkołomne słowotwórstwo? Ten dla mnie oczywisty chwast językowy pleni się okropnie, bo chyba jest zapotrzebowanie określenie o takim znaczeniu. Do niedawna był obecny tylko w mowie i to tylko w ograniczonym środowisku; dziś już pojawił się nawet w tytułach książek. Pierwszy z brzegu przykład: „PHP 3. Internetowe aplikacje bazodanowe” wydawnictwa Helion; jest to tłumaczenie angielskiego oryginału „Database Applications on the Web Using PH3”. Może autorytet Poradni, jeśli Poradnia podziela mój protest, przyczyni się do eliminacji tego dziwoląga, o ile nie jest już za późno.
Pozdrawiam.
Z.C., Warszawa
Możemy się zgodzić z Panem co do tego, że słowo bazodanowy reprezentuje rzadki w polszczyźnie przykład derywacji, w której przymiotnik powstaje od wyrażenia złożonego z dwóch rzeczowników połączonych związkiem rządu. Dużo częstsze są przykłady derywacji przymiotnika od wyrażenia nominalnego połączonego związkiem zgody, np. leworęczny od lewa ręka.
Mimo to walka ze słowem bazodanowy wydaje się nam bezcelowa, a nawet niesłuszna. Słowo to jest potrzebne, zastąpić go innym równie poręcznym nie umiemy (chyba że całym wyrażeniem, np. systemy baz danych zamiast systemy bazodanowe), co więcej – słowo to jest w użyciu przynajmniej od kilkunastu lat. Nie nazwalibyśmy więc przymiotnika bazodanowy „chwastem językowym”. Jest to raczej słowotwórcza osobliwość, którą należałoby chronić, tak jak chroni się rzadkie rośliny.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego