biol-chem albo biol.-chem

 
biol-chem albo biol.-chem
8.01.2019
Dzień dobry,
Jednym z najbardziej popularnych profili w liceum jest profil biologiczno-chemiczny. Zwracam się do Państwa z pytaniem, jak należy poprawnie napisać nazwę tego profilu w skrócie. Najczęściej mówi się bio-chem lub biol-chem, która forma jest jednak poprawna?
Z poważaniem
Czytelnik
Należy na początku zaznaczyć, że konstrukcje, takie jak ta przywołana w pytaniu (i jej podobne), nie są skrótami graficznymi sensu stricto, lecz skrótami zleksykalizowanymi z odmieniającym się członem ostatnim, które występują w polszczyźnie nieoficjalnej (oficjalnie: klasa o profili biologiczno-chemicznym). Największą frekwencję ma określenie biol-chem i tak właśnie można tę formację słowotwórczą zapisywać. Możliwa jest również pisownia właściwa dla typowych skrótów, tj. biol.-chem, biol.-chemu, biol.-chemie (z kropką po pierwszym członie).
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego