blisko, coraz bliżej

blisko, coraz bliżej
18.10.2005
18.10.2005
Dawniej pisano blizko, teraz pisze się blisko; czy zatem blizko jest dziś błędem, tylko dlatego ze stara pisownia przeminęła?
Jakub
Tak. Jeśli zmieniono normę (dokonały tego kompetentne i uprawnione do tego gremia) i ogłoszono jako obowiązującą, to poprzednia pisownia (jeśli nie pozostawiono jej jako dopuszczalnej) stała się błędna.
W omawianym przykładzie „zwyciężyło” kryterium fonetyczne, czyli piszemy tak, jak mówimy. W formie stopnia wyższego (bliższy) decyduje kryterium morfologiczne, czyli budowa wyrazu.
Artur Czesak, IJP PAN, Kraków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego