boczek tabeli

boczek tabeli
17.10.2014
17.10.2014
Szanowni Państwo,
proszę o wyjaśnienie, czy w tabeli rozpoczynanie tekstu wielką literą w boczkach pierwszego stopnia jest obligatoryjne? O zasadzie tej można przeczytać w Edycji tekstów Pana A. Wolańskiego. Przeglądając jednak tabele w tej publikacji, można znaleźć wiele, w których tych przepisów się nie uwzględnia. Jeśli np. tabela składa się z dwóch kolumn, w których porównuje się jakieś cechy, to nigdy nie rozpoczyna się tekstu w jednej z kolumn wielką literą.
Szkoda, że nie wskazała Pani konkretnych tabel w książce, które Pani zdaniem zostały złożone niezgodnie z regułą. Pisze Pani ogólnie o tabelach składających się z dwóch kolumn, które mają służyć porównywaniu dwóch wielkości. Myślę, że w tabelach takich w ogóle nie ma tzw. boczku, ten bowiem nie zawiera danych do porównania, tylko objaśnia treść rubryk znajdujących się w poszczególnych wierszach tabeli. Jeżeli więc w tabeli są dwie kolumny, a w nich np. dwa szeregi porównywanych liczb, to boczek musiałby zająć trzecią kolumnę na lewo od nich. Może źle odczytałem intencję zawartą w pytaniu, ale – przyznaję – mam z tym pewien kłopot.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego