boski czy Boski?

boski czy Boski?
16.02.2005
16.02.2005
Czy przymiotnik boski w każdym wypadku należy pisać małą literą (tylko ta wersja jest w słownikach ortograficznych)? Czy np. w zdaniu: „Bycie zrodzonym z ojca i matki odsyła do Boskiego stworzenia. W naszym narodzeniu biorą udział trzy postacie: ojciec, matka, Bóg” nie powinno się jednak użyć dużej litery, skoro chodzi o konkretnego Boga, a nie jakichś bogów?
Przykłady podawane przez słowniki mogą sugerować, że przymiotniki boży, boski wielką literą zapisujemy tylko w nazwach własnych. Niewątpliwie jednak zastosowanie może tu mieć reguła dotycząca pisowni przymiotników dzierżawczych (odpowiadających na pytanie czyj?), zgodnie z nią powinniśmy zapisać gniew Boży (gniew Boga), Boskie stworzenie (stworzenie świata będące dziełem Boga), zwłaszcza że wyraz Bóg funkcjonuje jako nazwa własna. Jest tylko pewien problem z przyrostkami, które wymieniają słowniki, ale to chyba nie jest istotna przeszkoda.
Inny argument na korzyść zapisu wielką literą można wyprowadzić z reguły, stwarzającej możliwość użycia wielkiej litery ze względów uczuciowych. Częsty w publikacjach religijnych zapis wspomnianych przymiotników od wielkiej litery na niej właśnie się opiera.
Dodatkowe objaśnienie tego problemu można odnaleźć w regule [130] Wielkiego słownika ortograficznego PWN.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego