bronzer czy brązer?

bronzer czy brązer?
15.09.2008
15.09.2008
Bardzo proszę o wyjaśnienie, jak w języku polskim należy pisać słowo bronzer – no właśnie, czy brązer? Jestem korektorką w wydawnictwie prasowym i widzę, że coraz częściej to słowo pojawia się w czasopismach. W nazwach niepolskich uzasadniona jest pisownia oryginalna, ale w znaczeniu potocznym???
Wahania w pisowni bronzer || brązer wskazują, ze jest to nowe zapożyczenie. W tekstach współczesnych dominuje zapis z -on-, nawiązujący do pisowni oryginalnej (tak jest np. w języku angielskim, francuskim, włoskim). Natomiast zapis z -ą-, choć rzadszy, to jednak dowodzi, że ten wyraz zaczął stopniowo asymilować się do fonetyczno-graficznego systemu polszczyzny. Za formą z -ą- przemawia analogiczny przebieg procesu przyswajania wyrazu bronz, obecnego w języku polskim od poł. XVIII w. W Słowniku języka polskiego z 1900 r. forma brąz jest zaopatrzona kwalifikatorem „rażący błąd!”, ale już od 1936 r. jest jedyną poprawną i obowiązującą formą. Por. także przekształcenia w pozostałych wyrazach z tej rodziny etymologicznej, m.in.: bronzbrąz, bronzalbrązal, bronzowybrązowy, bronzowaćbrązować, bronzowićbrązowić, bronzowiećbrązowieć. Do tej rodziny należy też bronzer || brązerbrązer.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego