camping, kemping i kamping

camping, kemping i kamping
23.12.2010
23.12.2010
Czy rzeczownik kamping – odpowiednik campingu i kempingu – można uznać za poprawny? Ostatnio wersja ta stała się bardzo popularna, jednak nie notują jej żadne słowniki.
Pozdrawiam.
Statystyki z Korpusu Języka Polskiego PWN – camping (i wyrazy pochodne) 289 razy, kemping (wraz z pochodnymi) 303 razy i kamping (z pochodnymi) 10 razy – pokazują, że słownikarze dokonali trafnego wyboru. Także na stronach WWW, obejmujących w większości teksty nowe, proporcje układają się na niekorzyść kampingu.
Angielskiej samogłosce [æ], występującej w pierwszej sylabie słowa camping, nie odpowiada dokładnie ani polskie [e], ani polskie [a]. Przyjęło się, że [æ] w polskiej grafii oddaje się za pomocą litery e, por. ang. manager i pol. menedżer (nie manadżer), ang. backhand i pol. bekhend, ang. superman i pol. supermen, a także np. nazwisko Chaplin, wymawiane powszechnie w Polsce [czeplin], a nie [czaplin]. Wśród nowszych zapożyczeń wiele jest jednak takich, w których angielskie [æ] oddawane jest w polskiej pisowni przez [a], np. battledress, patchwork, a zdarzają się także starsze zapożyczenia przyswojone w taki sam sposób, np. wagon.
W sumie więc nie tyle prawidłowości adaptacyjne przemawiają za wyborem formy kemping, ile przede wszystkim zwyczaj językowy, który daje jej zdecydowane pierwszeństwo.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego