car, carski i inne problemy

 
car, carski i inne problemy
16.06.2011
Witam!
Chciałabym zapytać jak tytułować cara Rosji – czy Jego Cesarska Mość czy Jego Carska Mość? I czy tytuły typu Wasza Wysokość, Jego Łaskawość zawsze piszemy wielką literą?
I pytanie drugie – dotyczy słów pochodzenia obcego. Wiem, że piszemy je kursywą. Czy tylko w przypadku, gdy używamy ich w formie podstawowej, jak np. w zdaniu: „Opuściły wyżynę Air i wjechały w szerokie (szeroki?) OUED”, czy również, gdy odmieniamy je wg polskiego wzorca, np: „Mieszkałyśmy w ubogim MIRZE”.
Car to stosowane w kilku państwach słowiańskich (Rosji, Bułgarii i Serbii) określenie cesarza, a więc obie formy należy uważać za odpowiednie. Na ogół jednak w odniesieniu do cara używamy przymiotnika carski.
Wyrażenia Wasza Wysokość, Jego Łaskawość pisze się wielkimi literami, ale tylko gdy są tytułami władców. Stosujemy tu wielką literę ze względów grzecznościowych.
W drugim pytaniu chodzi chyba o ortografię wyrazów obcych zapisywanych w formie oryginalnej (tzw. wyrazów-cytatów). Na ogół wyróżnia się je kursywą, np. „Jest to król par excellence nowoczesny”, choć te częściej używane pisane są zwykle pismem prostym, np. jury, outsider.
W podanych przykładach nie ma potrzeby takiego wyróżniania, bo są to zapisy transkrybowane z niełacińskich alfabetów (nie mamy tu w takim razie pisowni oryginału). I jeszcze jedno: oued do pisownia francuska, polskie słowniki podają formę wadi (rodzaj nijaki) albo wadis (rodzaj męski).
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego