carówna, nie carewna

 
carówna, nie carewna
17.10.2010
Spotkałem się z dwoma określeniami córki cara: carewna i carówna. Czy oba są poprawne?
Nie ma carewny w słowniku Doroszewskiego, nie ma także carówny. Starszy słownik, tzw. warszawski, ma jednak carównę, a nie ma carewny. Nazwy córek w polszczyźnie mogą być tworzone przyrostkiem -ówna, indeks a tergo do słownika Doroszewskiego podaje liczne przykłady, m.in. kniaziówna, marszałkówna, generałówna, baronówna, ale także sołtysówna czy aptekarzówna. Nazw żeńskich na -ewna w indeksie tym prawie nie ma, jedyny przykład to królewna (co prawda bliski carewnie). Reasumując, po polsku mówi się raczej carówna. Słowo carewna można za to znaleźć w słownikach rosyjskich.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego