chromosom

 
chromosom
22.11.2008
Witam,
chociaż Słownik języka polskiego jako jedyną poprawną formę podaje chromosom, zarówno w mowie, jak i w piśmie spotykam się także z formą chromozom. Z czego może wynikać ta różnica i czy drugi zapis jest błędny?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Forma chromozom jest błędna, co łatwo ustalić za pomocą słowników ortograficznych. Wymowy [xromozom] słowniki normatywne też nie aprobują. Szczególnie częsta jest podobno w Małopolsce, co można by tłumaczyć wpływem niemieckich zywczajów fonetycznych (litera s w języku niemieckim jest zwykle wymawiana jako [z]). Trudniej wyjaśnić ten błąd analogią, ponieważ wyrazów na -som jest w polszczyźnie tylko kilka, a na -zom nie ma chyba wcale (z wyjątkiem być może nazw własnych).
Mirosław Bańko, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego