ciż i też w przypisach

 
ciż i też w przypisach
23.03.2013
Moje drugie pytanie bibliograficzne dotyczy rzadkiej sytuacji, kiedy kolejno przywoływane publikacje mają dwóch (dwoje) i tych samych autorów. Czy właściwe jest wtedy zastosowanie form ciż (dla dwóch mężczyzn lub mężczyzny i kobiety) oraz też (dla dwóch kobiet)? Chodzi tu o odpowiednik form tenże i taż w liczbie mnogiej.
Tak, formę ciż odnosimy do dwóch lub większej liczby mężczyzn albo osób różnej płci, a formę też do dwóch lub większej liczby kobiet. Właściwie nie decydują tu względy bibliograficzne, lecz gramatyczne i realnoznaczeniowe. Forma męskoosobowa jest wymagana zawsze (i nie dotyczy to tylko zaimka), gdy co najmniej jeden z licznych elementów zbioru jest rodzaju męskiego.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego