cmentarz Osobowicki

 
cmentarz Osobowicki
8.11.2002
Jak napisać: Cmentarz Osobowicki czy cmentarz Osobowicki?
Zasady ortograficzne stanowią (zob. Nowy słownik ortograficzny PWN, reguła [82]), iż jeśli stojący na początku nazwy wielowyrazowej wyraz ulica, aleja, plac, park itp., a także cmentarz, jest tylko nazwą gatunkową, piszemy go małą literą, a pozostałe wyrazy wchodzące w skład nazwy literą wielką, np. cmentarz Rakowicki, cmentarz Powązkowski. W związku z tym zapiszemy także cmentarz Osobowicki.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego