co do…

 
co do…
10.06.2010
Droga Poradnio,
w jaki sposób uzasadnić przecinek w wyrażeniu co do…, (to)… (częsty np. w odpowiedziach Poradni): „Co do punktu 3, to jest on niejasny”. Podobne wyrażenia nie zawierają przecinka: „W przypadku p. 3 (to) sytuacja jest inna”, „Odnośnie do p. 3 (to) potrzebujemy konsultacji” – w przeciwieństwie do zdania „Jeśli chodzi o p. 3, to uważamy, że…”.
Pozdrawiam,
Michał Gniazdowski
Końcowy przykład wymaga przecinka, gdyż jest zdaniem złożonym typu Jeśli…, to… W synonimicznych konstrukcjach przecinek może nasuwać się przez analogię, nawet jeśli ich budowa jest inna. Autorzy Słownika interpunkcyjnego PWN (Jerzy Podracki i Alina Gałazka) są gotowi zaaprobować zarówno interpunkcję typu Co do… (to)…, jak i Co do…, (to)… Z Pana listu wynika jednak, że bliskoznacznych konstrukcji jest więcej, a w tych, które Pan zilustrował przykładami W przypadku p. 3 (to) (…) oraz Odnośnie do p. 3 (to) (…), przecinki byłyby niepożądane. Sądzę więc, że i w konstrukcjach typu Co do… (to)… lepiej przecinka nie używać.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego