cross-dressing

 
cross-dressing
8.10.2012
Jak Państwa zdaniem jest najlepiej zapisywać w polskich tekstach słowa cross(-)dressing i cross(-)dressingowy: łącznie, z dywizem czy rozdzielnie? Czy w przypadku derywatu, kiedy temat jest obcy, a formant rodzimy, można zastosować wyróżnienie kursywą?
Na razie, póki słowo jest mało upowszechnione, będzie zapewne w polskich tekstach zapisywane po angielsku, łącznie, z dywizem lub rozdzielnie (ortografia angielska nie jest tak ściśle normalizowana jak polska i w zakresie pisowni łącznej i rozdzielnej charakteryzuje się większą wariantywnością). Punktem odniesienia może być – dla osób używających słowników ortograficznych – zapis cross-country (tak w WSO PWN). Po jakimś czasie może dojść do uproszczenia pisowni, możemy nawet zdecydować się na zapis fonetyczny: krosdresing, a zwłaszcza krosdresingowy (wyrazy pochodne często asymilują się szybciej od swoich podstaw). Sam dressing już zmierza w stronę dresingu: ta ostatnia forma jest wprawdzie rzadsza, ale nie bardzo rzadka, można ją znaleźć w prasie i w książkach.
Wyrazy obce nieprzyswojone można wyodrębniać kursywą, np. status quo, de facto, par excellence. Słowo cross(-)dressing takie nie jest, gdyż podlega odmianie i już utworzyło pochodny przymiotnik. Nie należy więc zapisywać go stale kursywą ani tym bardziej stosować takiej pisowni do przymiotnika.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!