cudzołóstwo

cudzołóstwo
9.11.2006
9.11.2006
Witam.
Moje pytanie dotyczy etymologii słowa cudzołóstwo. Do tej pory wydawało mi się oczywiste, że słowo to pochodzi od słów cudze, łoże. Ostatnio jednak pewien ksiądz powiedział mi, że pochodzi ono od słów cudze, łono. Bardzo mnie to zdziwiło, bo czyż nie powinno być wtedy cudzołoństwo? Prosze o wyjaśnienie pochodzenia tego słowa.
Pozdrawiam.
Witold
Wyrazy cudzołożyć, cudzołóstwo należą do terminologii religijnej. Zostały utworzone pod wpływem czeskich cizoložiti, cizoložstvi; znaczą: 'kłaść się w cudzym łożu (małżeńskim)', 'bycie w cudzym łożu (małżeńskim)'. A zatem Pana interpretacja struktury słowa cudzołóstwo jest trafna. Wyjaśnienie znajomego księdza o cudzym łonie świadczy o tym, że wyraz cudzołożyć (i pochodne), występujący w Dekalogu, ma już zatartą budowę słowotwórczą, staje się niezrozumiały i wymaga swoistej reinterpretacji. Stąd też w niektórych nowych przekładach Biblii przykazanie „Nie cudzołóż” ma formę „Nie łam wierności małżeńskiej”. Małe dzieci rozumieją to przykazanie jako „Nie cudzousz”, czyli 'nie podsłuchuj'. Zapis ortograficzny wyjaśnia to nieporozumienie.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego