cyfrowy zapis godziny

 
cyfrowy zapis godziny
29.06.2006
Jaki jest poprawny zapis godziny: 17:00 czy 17.00?
Trudno w tym przypadku mówić o poprawności lub jej braku. Zazwyczaj w przypadku podawania w zapisie cyfrowym godziny z minutami stawia się pomiędzy cyframi oznaczającymi godzinę i minuty kropkę, np. 7.05 rano, 17.45. Taki zapis jest charakterystyczny dla wszelkiego typu tekstów dopuszczających cyfrowy zapis czasu dnia. Znacznie rzadziej można spotkać zapis minut po dwukropku (np. 7:05 rano), a najrzadziej zapis minut w indeksie górnym (np. 1745). Nie można wszakże powiedzieć, iż dwa ostatnie sposoby zapisu są niepoprawne. Spotyka się je zazwyczaj w tekstach prasowych oraz drukach akcydensowych (ulotkach, programach, folderach itp.).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego