cyfrowy zapis godziny

 
cyfrowy zapis godziny
29.06.2006
Jaki jest poprawny zapis godziny: 17:00 czy 17.00?
Trudno w tym przypadku mówić o poprawności lub jej braku. Zazwyczaj w przypadku podawania w zapisie cyfrowym godziny z minutami stawia się pomiędzy cyframi oznaczającymi godzinę i minuty kropkę, np. 7.05 rano, 17.45. Taki zapis jest charakterystyczny dla wszelkiego typu tekstów dopuszczających cyfrowy zapis czasu dnia. Znacznie rzadziej można spotkać zapis minut po dwukropku (np. 7:05 rano), a najrzadziej zapis minut w indeksie górnym (np. 1745). Nie można wszakże powiedzieć, iż dwa ostatnie sposoby zapisu są niepoprawne. Spotyka się je zazwyczaj w tekstach prasowych oraz drukach akcydensowych (ulotkach, programach, folderach itp.).
Adam Wolański

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego