czasokres

czasokres
7.03.2007
7.03.2007
Czy istnieje słowo czasokres?
A jakże! Jest to ulubione słowo autorów słowników poprawnościowych, którzy korzystają z okazji, by nas upomnieć, iż używając tego słowa, popełniamy błąd. W zamian proponuje się czas lub okres (ale nie okres czasu, bo ten razi niektóre osoby jako pleonazm).
Słowo czasokres jest też lubiane przez urzędników i ci darzą je prawdziwą miłością. Zdążyli już zarazić nią niektórych dziennikarzy i autorów książek, por.: „Oprocentowanie wzrasta wraz z czasokresem depozytu (…)” (Z. Dobosiewicz, Podstawy bankowości).
– Mirosław Bańko, PWN
Czasokres znalazłem w Skrzydlatych słowach Markiewicza i Romanowskiego (2005); prawdopodobnie chodzi jednak o całkiem inny czasokres niż ten potępiany przez językoznawców, i złożony nie czas+okres, lecz czaso+kres, czyli 'kres czasu' (ale to tylko mój domysł). Występuje w Makbecie w tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego.
Jerzy Buczek, Kraków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego