czasowniki na -nąć

czasowniki na -nąć
25.06.2003
25.06.2003
Dobry wieczor!
Dlaczego „On zamilknął” jest poprawnie, a „Ona zamilknęła” i „Oni zamilknęli” nie? Czy zamilknęła, zamilknęli można by uznać za formy potencjalne? Ta kwestia tyczy się wszystkich innych takich „wybiórczych” czasowników.
Pozdrawiam serdecznie ;)
Niektóre czasowniki na -nąć zachowują przyrostek -ną- (-nę-) w czasie przeszłym, np. ciągnąć – ciągnął, ciągnęli, inne gubią go, np. chudnąć – chudł, chudli. Są też takie czasowniki, m.in. zamilknąć, które stanęły na rozdrożu. W rodzaju męskim lp zachowują przyrostek, a w pozostałych formach czasu przeszłego nie mają go, por. zamilknął (częściej zamilkł), ale zamilkła, zamilkło, zamilkli, zamilkły.
Form zamilknęła i zamilknęli nie uznałbym za potencjalne. Przez potencjalne rozumiem formy, które nie są używane, gdyż nie ma takiej potrzeby, ale ponieważ są utworzone poprawnie, można po nie sięgnąć, gdy potrzeba powstanie, np. świeciłom (o słońcu), mięśni (forma męskoosobowa przymiotnika mięsny), czterdziestopięcioraki (na wzór form dwojaki, trojaki itd.).
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego