członkini

członkini

28.03.2023
28.03.2023

W Państwa słowniku języka polskiego pod adresem https://sjp.pwn.pl/slowniki/cz%C5%82onkini.html

znajduje się definicja, zgodnie z którą słowo "członkini" może oznaczać nie tylko osobę (rozumiem, że rodzaju żeńskiego?) należącą do jakiejś organizacji, ale także część ciała lub męski narząd płciowy. Czy to przypadkiem nie jest skutek nieuwagi redakcji, czy rzeczywiście mogę pisać (i mówić) np. o "ukrwieniu męskiej członkini" lub o "utracie członkini ciała) i będzie to poprawne językowo?

Szanowna Pani,

Pod wskazanym adresem internetowym (https://sjp.pwn.pl/slowniki/cz%C5%82onkini.html) znajdujemy informację o tym, w których słownikach PWN oraz innych zasobach należących do tego Wydawcy (Porania Językowa oraz Korpus Języka Polskiego) występuje forma członkini. Dowiadujemy się, że forma członkini stanowi wyraz hasłowy w Wielkim słowniku ortograficznym PWN oraz Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego. Ponadto omawiany tu wyraz, tudzież słowo członkostwo, stanowią derywaty słowotwórcze od rzeczownika członek. Taką informację znajdujemy w końcowej części artykułu hasłowego członek pochodzącego ze Słownika języka polskiego PWN.

Definicje, o których Pani wspomina w swoim pytaniu, odnoszą się do hasła słownikowego członek. Hasło członek stanowi wyraźnie wyróżniony typograficznie nagłówek. Wyrazy pochodne podane po definicjach wyrazu członek nie wiążą się bezpośrednio ze wszystkimi znaczeniami podstawy słowotwórczej. Nie ma zatem mowy o „ukrwieniu męskiej członkini” ani o „utracie członkini ciała”.

Definicję wyrazu członkini znajdzie Pani po kliknięciu w wyraz hasłowy tuż pod nagłówkiem „Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego”.

Łączę pozdrowienia

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego