cztery zdania

 
cztery zdania
10.09.2011
Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o rozstrzygnięcie, które z poniższych zdań są poprawne pod względem interpunkcyjnym.
1) Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale 4, To i owo na stronie 13.
2) Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale 4 To i owo na stronie 13.
3) Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale 4 To i owo, na stronie 13.
4) Dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale 4, To i owo, na stronie 13.

Z poważaniem
– Marcin Łakomski
W zasadzie każda z tych wersji poza pierwszą daje się obronić. Tytuł rozdziału jest członem podrzędnym (określającym) wobec słowa rozdziale, zatem może być albo do niego dostawiony jak w wersjach 2 i 3 (por. analogicznie w powieści «Potop»), albo potraktowany jako wtrącenie, czyli człon fakultatywny, jak w wersji 4. Różnica między wersją 2 i 3 jest taka, że ta druga wyodrębnia treść zawartą w słowach na stronie 13: czy w ten sposób ją marginalizuje, czy przeciwnie – eksponuje, można się spierać (przypuszczam, że niektórzy odbiorcy powiedzieliby tak, a inni inaczej).
Pierwszą wersję uważam za nieudaną, gdyż ciąg słów występujących tu po przecinku nie tworzy całostki składniowej.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego