dag i dkg

dag i dkg
4.07.2008
4.07.2008
Moje pytanie dotyczy poruszanej już w poradni kwestii skracania słowa dekagramdkg czy dag? Proszę o więcej informacji na ten temat. DLACZEGO i KIEDY nastąpiła zamiana dkg na dag, skoro dkg wydaje się bardziej logiczne – analogicznie do mg, kg. Nie ukrywam, że odsyłanie dkg do książek kucharskich jest odsyłaniem do lamusa wielu ludzi, którzy wcale nie sądzą, że ta zmiana jest zmianą na lepsze, a nie czują się odsunięci na boczny tor.
W międzynarodowym układzie jednostek miar SI da jest skrótem od deka- (a to wywodzi się z greckiego deka ‘dziesięć’). Układ ten wprowadzono w Polsce w roku 1966, a obowiązuje on w publikacjach naukowych i urzędowych. Kwestionowanie tego faktu nie ma sensu, bo jednostki i symbole układu SI (od francuskiego Systeme International d’Unités) funkcjonują u nas od ponad 40 lat, nie wywołując zdziwienia, może poza jednym wyjątkiem – skrótem dag.
Skoro wiadomo, kiedy ta zmiana się dokonała, trzeba odpowiedzieć na trudniejsze pytanie: dlaczego? Najważniejszy powód (i wystarczający) to potrzeba międzynarodowej normalizacji terminologii, ponieważ horyzont nauki jest globalny. Tam, gdzie tej potrzeby nie ma, skrót tradycyjny może bez przeszkód funkcjonować. Skrótu dkg można w takim razie używać w komunikacji potocznej, przecież nikt nie zamierza zabraniać sprzedawcom podawania cen w dekagramach skracanych jako dkg. Podsumowując: nic nie stoi na przeszkodzie, by – odpowiednio do okoliczności – używać obu skrótów.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego