dawne pytania grzecznościowe

dawne pytania grzecznościowe
14.12.2009
14.12.2009
Jaka jest geneza pytania grzecznościowego „Co u Ciebie słychać?”? Czy ma ono związek ze staropolską kulturą żywego słowa?
Pytania grzecznościowe były i są stałym elementem polskiej etykiety. Towarzyszyły i towarzyszą powitaniom, tworząc wraz z nimi – również z innymi aktami grzecznościowymi, takimi jak komplementy czy wyrazy zadowolenia ze spotkania – tak zwane formuły powitalne.
Znany w dobie średniopolskiej jest przykład pytania w formie: „Co tam u waćpaństwa słychać?”. Inne przykłady pytań o ogólną sytuację partnera komunikacji z tego okresu to: „Jako się masz?”, „Jako sie [sic!] twe rzeczy mają?”, „A Jej Mć jako się ma? (…) A dziatki?”, „Jako się więc powodzi?”.
Więcej o dawnej polskiej grzeczności językowej można znaleźć w książce Marka Cybulskiego Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź 2003.
Małgorzata Marcjanik, prof., UW
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego