dedykowany komputer

dedykowany komputer
30.11.2004
30.11.2004
Chodzi o znaczenie dedykowania nieujęte w Słowniku języka polskiego. Angielskie dedicated line, dedicated IP address, dedicated server itp. to, odpowiednio, łącze, adres IP oraz serwer, które służą wyłącznie do określonego celu. W języku – no dobrze: żargonie – informatycznym zaczęło się już mówić o dedykowanym łączu, adresie IP i serwerze. (…) Pytanie brzmi: czy ma sens takie rozszerzenie znaczenia słowa dedykowany, dedykować? Czy też jest to tylko niepotrzebna kalka z języka angielskiego?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam,
Marta Bartnicka
Dla informatycznego znaczenia dedicated co najmniej dwa słowniki podają tłumaczenie dedykowany: Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford i Słownik komputerów i Internetu (Wilga 1999). W tej sytuacji na pewno nie można traktować takiego tłumaczenia jako błąd.
Jeśli dedicated jest użyte przymiotnikowo (dedicated computer), to nie znam lepszego odpowiednika polskiego. Jeśli natomiast jest to niewątpliwy imiesłów (computer dedicated to audio recording), to przynajmniej w niektórych kontekstach zręczniejsze i bardziej precyzyjne może być tłumaczenie przez przeznaczony, zarezerwowany itp.
Janusz Bień, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego