do Winnipeg, do Winnipegu?

do Winnipeg, do Winnipegu?
6.10.2003
6.10.2003
Mieszkam w kanadyjskim mieście o nazwie Winnipeg. Wielu ludzi mieszkających tu nie wie, jak wymawiać nazwę naszego miasta w zdaniu np. „Mieszkam w Winnipeg” czy „Mieszkam w Winnipegu”. Może Panowie pomogą nam w wyjaśnieniu tej kwestii i raz na zawsze zakończą spory tutejszej Polonii.
Dziękuję z góry.
Z poważaniem
Irek Lemans
Słowniki języka polskiego podają, iż nazwy Winnipeg, bez względu na to, czy dotyczy miasta, czy jeziora, nie odmieniamy. Jednak zasadę tę sformułowano na podstawie naszych rodzimych zwyczajów językowych, a w kraju wyraz ten występuje niemal wyłącznie w piśmie, którego normy są dość konserwatywne.
Jak Pan zapewne się domyśla, zamierzam od wspomnianej zasady nieco się zdystansować, ponieważ rozumiem przyczyny, które skłaniają Polaków z Kanady do odmieniania nazwy Winnipeg. Otóż, po pierwsze, używają jej głównie w mowie, a po drugie, nie jest to dla nich nazwa tak dalece obca jak dla krajowców. Inaczej mówiąc: nazwę tę traktują jak przyswojoną (i oswojoną), co jest zrozumiałe nie tylko z przyczyn geograficznych – odmienność wyrazów obcych bywa uważana za wskaźnik asymilacji obcego wyrazu w kontekście polskojęzycznym. W rezultacie niektórym Polakom mieszkającym w Kanadzie odmienność nazwy Winnipeg może wydawać się równie oczywista jak np. nazwy Brzeg.
Wszystko to skłania mnie do decyzji, aby spory Polonii kanadyjskiej rozstrzygnąć salomonowym wyrokiem. Pozostawmy zasadę nieodmienności nazwy w użyciu ogólnopolskim jako podstawową (z czasem może się ona zmienić), zwyczaj odmieniania nazwy może zaś być bez zastrzeżeń praktykowany lokalnie, bo przecież akceptujemy regionalne i lokalne zwyczaje językowe.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego