do miejsca? na miejsce? w miejsce?

 
do miejsca? na miejsce? w miejsce?
16.05.2001
Czy poprawne jest stwierdzenie:
"Wybierzemy się do bardzo ciekawego miejsca"?
Danuta
Wolelibyśmy się wybrać "w bardzo ciekawe miejsce", ale w Pani przykładzie nie ma błędu. Z nazwami miejsc przy czasownikach ruchu - takich jak wybrać się - występują aż trzy przyimki: do, na i w. Kryteria wyboru między nimi nie są proste i nie sposób ich tu przedstawić. Radzimy poczytać hasła przyimkowe w słownikach, zwłaszcza w Innym słowniku języka polskiego PWN i Nowym słowniku poprawnej polszczyzny PWN.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego