dokument czy zabytek?

 
dokument czy zabytek?
16.10.2014
Szanowni Państwo,
jak zapisać prawo XII Tablic – jak tytuł Prawo XII tablic, jak nazwę własną prawo XII Tablic czy Prawo XII Tablic?
Dziękuję za odpowiedź!
Pozdrawiam
Pisownia tej nazwy nie jest znormalizowana, spotyka się różne zapisy, z których najbardziej uzasadnione są dwa: prawo XII (ew. dwunastu) tablic (nazwa opisowa) i Prawo XII (ew. dwunastu) tablic (nazwa własna, wzorowana na pisowni tytułów dokumentów). Można ewentualnie pisać też Prawo XX Tablic, traktując tę nazwę jako identyfikującą jednostkowy zabytek kultury, nie zachowany do dziś, zob. zasada 18.12.2 w WSO PWN, którą zilustrowano m.in. przykładami: Całun Turyński i Kolos Rodyjski.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego