dowód wyższej kompetencji językowej

dowód wyższej kompetencji językowej
27.06.2003
27.06.2003
Szanowni Państwo!
Czy obecnie jest błędem stosowanie starej (łącznej lub rozdzielnej) pisowni nie z imiesłowami przymiotnikowymi? Czy muszę gwałcić swoje poczucie ortografii i koniecznie pisać np. niebędący? Bardzo proszę o jednoznaczne potwierdzenie bądź zaprzeczenie.
Serdecznie pozdrawiam.
Ewelina
Nie musi Pani zmuszać się do pisowni łącznej, jeśli potrafi Pani pisać zgodnie z poprzednią normą. Prof. Walery Pisarek, który przewodniczył Radzie Języka Polskiego, gdy uchwalała ona nową pisownię imiesłowów, powiedział mi w prywatnej rozmowie, że sam pisze po staremu, co więcej – traktuje stosowanie starej pisowni jako „dowód wyższej kompetencji językowej”.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego