dowód

dowód

18.02.2023
18.02.2023

Dzień dobry!

Który z wyrazów jest poprawny lub preferowany:

1) służy dowodem błędności / poprawności

2) służy dowodem na błędność / poprawność

W przywołanym w pytaniu kontekście leksykalnym poprawny schemat składniowy to: coś służy za dowód błędności / poprawności albo coś służy jako dowód błędności / poprawności. Poprawne będą również konstrukcje: coś stanowi dowód na błędność / poprawność oraz coś jest dowodem na błędność / poprawność.

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego