drink i link

drink i link
13.01.2013
13.01.2013
Witam.
Bardzo proszę o wyjaśnienie dlaczego w dopełniacz liczby pojedynczej słowa drink brzmi drinka, natomiast dopełniacz słowa linklinku. Oba są wszak typowymi anglicyzmami.
Nie tylko pochodzenie tych wyrazów jest jednakowo, ale też ich struktura fonologiczna jest bardzo podobna. Mimo to odmieniają się różnie: drink jak inne nazwy alkoholi i porcji alkoholi rodzaju męskiego, np. szampana, rieslinga, sikacza, sznapsa, por. też wypić strzemiennego, golnąć sobie kielicha; link zaś jak pozostałe rzeczowniki męskie o zakończeniu -ink/-ynk, tzn. cynk, szynk, tynk, jak podobnie zbudowane bank, szwank, tank, wreszcie tak jak większość innych męskich rzeczowników abstrakcyjnych, mających w dopełniaczu lp końcówkę -u.
Kryteria wyboru końcówek fleksyjnych polskiego rzeczownika omówił obszernie w swojej monografii Wiesław Stefańczyk (Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika, Wydawnictwo UJ, 2007).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego