duże litery w nazwach aktów prawnych

 
duże litery w nazwach aktów prawnych
24.03.2009
Szanowni Językoznawcy!
Jakie zasady obowiązują przy pisowni nazw różnego rodzaju inicjatyw politycznych, gospodarczych (chodzi mi o wielkość litery), np. inicjatywa z Baku? Czy użycie dużych liter w nazwie Europejska Karta Energetyczna jest poprawne?
Dziękuję i pozdrawiam
Nie ma potrzeby wyróżniania wielką literą nazw inicjatyw politycznych, piszmy więc inicjatywa z Baku. Z reguły [73] Wielkiego słownika ortograficznego PWN wynika, że należałoby pisać Europejska karta energetyczna, zapis wszystkich wyrazów od wielkich liter bierze się zapewne z naśladowania pisowni angielskiej.
Podobne problemy już pojawiały się w naszej poradni, proszę więc przeszukać archiwum.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego