dziecko

 
dziecko
11.05.2009
Pozdrawiam. Proszę o etymologię wyrazu dziecko, mam problem z dostępem do odpowiedniego słownika. Z góry dziękuję.
Wyraz dziecko jest słowem rodzimym; występuje sporadycznie w XV i XVI w., a dopiero od XVII w. jest w powszechnym użyciu. Przyjmuje się, że etymologicznie jest to urzeczownikowiona forma przymiotnika rodzaju nijakiego w tzw. odmianie prostej, utworzonego od rzeczownika *dĕtь formantem *-ьsko, tzn. *dĕtьskodĕtskodziecko.
Istnieje też hipoteza, że dziecko to rzeczownik o znaczeniu pierwotnie pejoratywnym, a formant -sko pełni tę samą funkcję jak w babsko. Dalsza etymologia niepewna. Zwykle wydziela się morfem rdzenny *dhē-, oboczny do *dhoi-, który przetrwał m.in. w czasowniku doić. Pierwotnie więc znaczenie wyrazu dziecko ‘ten, który doi; jest karmiony piersią, osesek’, a następnie ‘mały człowiek’ i ‘potomek względem swoich rodziców’.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego