dzięki, przez i poprzez

dzięki, przez i poprzez
16.05.2002
16.05.2002
Czy w przypadku, gdy słówko dzięki, np. w zwrocie dzięki temu, jest używane w znaczeniu pozytywnym, a słówko przez, np. w zwrocie przez to w znaczeniu negatywnym (choć wielu ludzi używa go w znaczeniu pozytywnym, co mnie bardzo irytuje), to czy słówko poprzez można traktować jako neutralne, a tym samym poprawne w obu tych przypadkach? Czekam na odpowiedź.
Mówiąc, że coś stało się dzięki komuś, sugerujemy, że było to korzystne (np. „Dzięki tobie zdążyłam na pociąg”). Mówiąc, że coś stało się przez kogoś, sugerujemy, że było to niekorzystne (np. „Przez ciebie spóźniłam się na pociąg”). Słowo poprzez w ogóle nie nadaje się do użycia w takich kontekstach. Można nim wskazać jedynie pośrednika jakichś działań, dobrych lub złych, np. „Działalność w innych miastach prowadzona jest poprzez przedstawicieli regionalnych”.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego