dżingiel

dżingiel
16.04.2002
16.04.2002
Podczas pisania o „melodyjce reklamującej daną stację muzyczną” wynikła sprawa poprawności pisania tego anglicyzmu – dżingiel, czy też jingiel (co dla mnie brzmi i wygląda okropnie).
W wyrazami sympatii A. Szpejn
Spolszczona forma dżingiel jest zgodna z uzusem. W Korpusie Języka Polskiego już teraz dżingle są liczniejsze od jingli. Za dżinglem przemawia też analogia do formy syngiel – co prawda, niepełna: byłaby pełna, gdyby pisano dżyngiel (takiej pisowni jednak nie spotkaliśmy) lub gdyby zaaprobowano formę singiel (bardzo częstą, nie notowaną w słownikach, ale z pewnością zasługującą na aprobatę).
Jingiel to spolszczenie częściowe (po angielsku jest jingle) i dlatego niewarte aprobaty. Jeśli już bardzo chcemy pisać po angielsku, to piszmy dokładnie.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego