e-buk czy i-buk?

 
e-buk czy i-buk?
30.10.2013
W języku potocznym i w mediach mamy ostatnio często do czynienia z różnymi e-bookami czy e-papierosami... Powstaje więc problem jak to prawidłowo wymawiać. Przyjąłem, że jeśli oba człony są w języku angielskim, czytam literkę przed dywizem z angielska: [ibuk], a jeżeli potem jest polski wyraz, to po polsku: [epapieros]. Często jednak słyszy się o [ebukach]. Którą formą by Pan zatem polecał, jaką zasadą się kierować?
Zasada, którą Pan przyjął, jest racjonalna, ale dwa możliwe odstępstwa od niej nie są jednakowo uzasadnione: możemy powiedzieć [ebuk], dając świadectwo upowszechniania się prefiksu (prefiksoidu) e- w polszczyźnie, ale nie powiemy [ipapieros], chyba że żartem.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego