elipsa orzeczenia

elipsa orzeczenia
19.05.2003
19.05.2003
Szanowni Państwo!
Mam problem z dość banalnym zdaniem, które brzmi: „Cieśla przyniósł siekierę, robotnicy bryły smoły, młodzi nosili lepik, powroźnicy zadbali o resztę”. Mój oponent wszakże twierdzi, że konieczne jest powtórzenie orzeczenia przynieśli, jeśli drugi podmiot nie jest w tej samej liczbie i tego samego rodzaju co pierwszy, i uważa, że zdanie powinno brzmieć: „Cieśla przyniósł siekierę, robotnicy przynieśli bryły smoły, młodzi nosili lepik, powroźnicy zadbali o resztę”. Która wersja jest prawidłowa?
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Prokop
Pański oponent zajmuje stanowisko bardzo niepraktyczne. Zgodnie z nim nie moglibyśmy powiedzieć np. „Koszula jest na krześle, a spodnie w szafie”, gdyż elidowane (pominięte) w drugim zdaniu składowym orzeczenie ma inną wartość liczbową niż orzeczenie pierwszego zdania. Cytowany przez Pana przykład jest poprawny. Dla jasności można by go uzupełnić o myślnik w miejscu pominiętego orzeczenia: „Cieśla przyniósł siekierę, robotnicy – bryły smoły, młodzi nosili lepik, powroźnicy zadbali o resztę”.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego